اخبار برگزیده

56

سلامتی پدر و مادرم

م.ر.گ طبیعی پدر و مادرم بعد از سالهاااااااا : کااااااااااااش خدایااااااا

ازدواج موفق

سلامتی چشمام

خوندن نماز قضاهام کم کم

خوندن نماز شب

کاراموزی و کار در جویشگرررررر و حقوق عااااااااااااااااالی و تلاش فراوان برای افزایش مهارتهام و متخصصصصصصصصصصص شدن56

56

56

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها